MUA KEY XONG CHỤP ẢNH TÀI KHOẢN MẬT KHẨU TRÊN WEB GỬI ZALO 0975867532 ĐỂ ĐƯỢC THÊM VÀO BOX CHÁT HỘ TRỢ :
MỘT VÀI CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA BẢN MOD
HACK MAP
ANTIBAND 99,99%
0.1% Còn Lại là Không Hack Lộ Liễu
ANTIBAND ỔN ĐỊNH